@Eikenburg

Leuk dat je geïnteresseerd bent in wat er zich allemaal afspeelt op Landgoed Eikenburg te Eindhoven. Hieronder tref je een overzicht aan van bruisende initiatieven van bewoners van residentie Eikenburg en een overzicht van de andere bewoners en gebruikers. Het overzicht is nog niet volledig.

Initiatieven van Bewoners@Eikenburg:

Audiotour Frank@Eikenburg:

Audiotour Landgoed Eikenburg Eindhoven met vernieuwd gesproken uitleg met foto’s en filmpjes.

Laat je meeslepen in verwondering door de geschiedenis van Landgoed Eikenburg…

Hoe werkt het?

  • Je volgt de audiotour vanaf je tablet, laptop of computer.
  • Je volgt de audiotour op je smartphone:
    • Download de Izi Travel Audioreisgids app.
    • Zoek dan de audiotour Landgoed Eikenburg in Eindhoven.
Op izi.travel vind je nog meer gratis audiogidsen van steden en musea.

De Kloosterbostuin@Eikenburg

De Kloosterbostuin is een initiatief van bewoners van de Eikenburg Kloosterlofts, met instemming van Sint Trudo woningcorporatie. Een uniek duurzaam voedselbos-project met een tijdhorizon van minstens 40 jaar. Het doel is het repareren van dit stukje landschap en het weer in een natuurlijke staat van overvloedige gastvrijheid te brengen.

Het project mikt op het ontwikkelen van een nieuwe relatie tussen mensen onderweg en de lokale biotoop. Een relatie gebaseerd op gelijkheid en onvoorwaardelijke wederzijdse gastvrijheid. Het motto van De Kloosterbostuin is dan ook “Oefeningen in gastvrijheid”.

De Kloosterbostuin is altijd open. Op elke vrijdag- en zaterdagochtend kan iedereen vrijblijvend kennismaken met onze kwartiermaker-vrijwilligers en de gastvrijheid in ontwikkeling van de tuin. We zijn er dan van 10 tot 12 uur. Honden graag niet mee in de tuin brengen in dit prille stadium van aanleg.

De Kloosterbostuin zal in de komende jaren ontwikkelen. Met de groeiende oogst zullen we vaker vieringen en bijeenkomsten organiseren voor bewoners, buren en andere gasten. Wie uitgenodigd wil worden, kan zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via een e-mail naar info@dekloosterbostuin.nl

Wie belangstelling heeft om zelf een cursus of workshop te organiseren in De Kloosterbostuin kan zich ook melden per email op hetzelfde adres.

De Bloemenpluktuin@Eikenburg …..(we zijn nog even aan het wachten op het gewenste stukje tekst)

WijEikenburg@Eikenburg:

WijEikenburg is een netwerk, die zich vrijwillig inzet om Eindhoven en/of de buurt o.a. vrolijker, gezelliger, socialer, creatiever, educatiever, cultureler, gezonder, sportiever, muzikaler, duurzamer en bio-diverser te maken middels het delen van ieders eigen passie.

Het netwerk bestaat uit enkele bewoners van woongemeenschap Eikenburg in samenwerking met mensen uit allerlei stadsdelen van voornamelijk Eindhoven en zelfs mensen die buiten Eindhoven wonen, waarbij we iedereen van harte verwelkomen ook met ons mee te creëren 😉

Elkaar ontmoeten, verbinden, inspireren en co-creatie.

WijEikenburg is op zoek naar mensen die hun passie gratis of tegen een vrijwillige bijdrage van bezoekers willen delen op Landgoed Eikenburg om Eindhoven weer een stukje vrolijker, gezelliger, socialer, cultureler, creatiever, muzikaler, gezonder, actiever, educatiever, duurzamer en biodiverser te maken.

Waarom een vrijwillige bijdrage en geen minimaal kostendekkend bedrag? Regels en beperkingen zijn er al genoeg, vindt je ook niet? Wij gaan ervan uit dat mensen prima in staat zijn om zelf achteraf een waarde aan een belevenis te kunnen koppelen.

– WijEikenburg staat voor vrijheid voor bezoekers-

Zo is het streven om op Landgoed Eikenburg allerlei workshops, lezingen en andere activiteiten te organiseren voor bewoners@Eikenburg, de buurt of andere Eindhovenaren en jaarlijks maximaal 2 kleinschalige festivals te manifesteren.

Met name bij een festival en eigenlijk bij iedere geplande activiteit is het zeer belangrijk dat er goed nagedacht wordt waar wat en wanneer (broedseizoen vogels en vleermuizen) plaats zal gaan vinden op het Landgoed om overlast voor omwonenden te voorkomen. Gelukkig heeft het Landgoed heel veel mooie groene locaties en wonen er meerdere mensen die een zeer goede kijk hebben op dit soort zaken 😉

Om ook tijdens de koude en/of natte dagen (en dat zijn er vrij veel haha) naar hartenlust leuke activiteiten te kunnen organiseren juichen wij woningcorporatie Trudo met veel enthousiasme toe een geschikte ruimte voor binnenactiviteiten op het Landgoed beschikbaar te stellen of te realiseren voor activiteiten georganiseerd door WijEikenburg met een eigen gebruikersovereenkomst 🙂 Met geschikt bedoelen we allereerst een locatie waar geen overlast door bewoners kan worden ervaren.

Indien 1 van de overige paviljoens van het landgoed een grote ruimte (> 40 p) en een kleine ruimte (max 20 p) tegen een vrijwillige bijdrage of gratis beschikbaar zou willen stellen, horen we dit natuurlijk ook graag 🙂

Wij werken vraag- en aanbodgericht:

  • Mensen, stichtingen, verenigingen, scholen en/of bedrijven nodigen we van harte uit aan te geven wat ze graag zelf zouden willen beleven of wat ze een ander graag zouden gunnen. Vervolgens gaan we op zoek naar mensen die hun gewenste belevenis in vervulling kan laten gaan indien het een bijdrage levert Eindhoven vrolijker, gezelliger, creatiever, sportiever, muzikaler, duurzamer en/of biodiverser te maken.
  • Mensen, stichtingen, verenigingen, scholen en/of bedrijven die hun passie graag gratis met anderen zouden willen delen op Landgoed Eikenburg kunnen zich hiervoor aanmelden. Vervolgens gaan we kijken hoe die passie leuk kan worden ingezet en/of gecombineerd kan worden met bestaande initiatieven of activiteiten @Eikenburg en zal een gedeelte interactief ingevuld worden door het facebookpubliek.

Bij het aanmeld- en contactformulier zie je dat we mensen vragen in welk stadsdeel ze wonen. Dit is bedacht zodat we enerzijds een helder beeld krijgen of er mogelijk verschillen en/of overeenkomsten zijn in gewenste belevenissen per stadsdeel. Anderzijds willen we in de toekomst graag dagen inplannen waar passies per stadsdeel zichtbaar worden gemaakt voor publiek. Zowel voor de bezoeker als de vrijwilliger die zijn passie in zet lijkt ons dit zeer inspirerend en netwerkversterkend.

Dagbesteding

Er zijn vrijwilligers in ons netwerk die ontheven zijn van hun plicht tot dagbesteding omdat ze hier, ondanks dat we geen stichting of bedrijf zijn, toch zinvol op maat een positieve bijdrage kunnen leveren.

Als je wilt weten of dit ook voor jou van toepassing zou kunnen zijn, adviseren we om contact op te nemen met je persoonlijke generalist van Stichting WIJeindhoven.

Social Media

Op facebook hebben we een like page WijEikenburg en een facebookgroep WijEikenburg. Al lijkt het mogelijk gebruiksvriendelijker als wij iedereen vanuit deze site direct laten doorlinken naar deze pagina’s, hebben we er tot nu toe bewust voor gekozen dit niet te doen.

Gebruikers & Bewoners@Eikenburg:

Naast de eekhoorntjes, egeltjes, ganzen, uilen, kleine vogeltjes, vleermuizen en tal van andere gezellige en nuttige diertjes, bomen, planten, bloemetjes en paddenstoelen…

Iemand toevallig een passie om egelhuisjes te bouwen…of een groot insectenhotel?

….wordt het ook gebruikt en bewoond door mensen.

Community / woongemeenschap landgoed Eikenburg

Landgoed Eikenburg is een sociaal project van wooncorporatie Sint Trudo. Klik hier om alle ins en outs hierover te kunnen lezen.

“Sinds december 2018 is de eerste groep van bewoners in het prachtig gerenoveerde monumentale klooster- / schoolgebouw komen wonen.

Het wonen, leven en werken (vrijwillig) op dit landgoed is erg bijzonder. Iedere bewoner is naast zijn / haar privé leven en eigen bezigheden actief in de vorm van iets van vrijwilligerswerk.

Dit is een voorwaarde om hier te mogen wonen. De invulling hiervan kan heel divers zijn, bijvoorbeeld: “Een bijdrage leveren aan 1 van de commissies, vrijwilligerswerk verrichten op een van de zorg- of onderwijsinstellingen op het landgoed, bij De Kloosterbostuin, de ecologische Bloemenpluktuin of de tuin van de Stadsakkers waar biologische groenten voor de voedselbank worden gekweekt of in de vorm van het organiseren van een activiteit en nog veel meer.”

De samenstelling van onze bewoners is heel divers, zowel wat leeftijd betreft van jong tot oud(er) als de uiteenlopende achtergronden. Er leven hier mensen zonder beperking samen met mensen met een beperking.

Iedereen heeft zijn of haar kwaliteiten. Dit heeft de afgelopen 2 jaar geleid tot prachtige bewonersinitiatieven en samenwerking op verschillende vlakken.

De betrokkenheid, behulpzaamheid en de verbinding tussen bewoners is erg voelbaar en ook het respect dat de ene persoon meer behoefte heeft aan privacy en rust en de ander juist weer wat actiever en vaker zichtbaar is. Dit alles mag er zijn.

Ik ben heel dankbaar voor mijn leven in deze woongemeenschap en het prachtige landgoed.”

Hartelijke groet, bewoonster Lillyanne

CTO Sportcampus, Aalsterweg 289-C

Hier wonen jonge topsporters voor Centrum voor Topsport en Onderwijs, CTO Zuid onderdeel van BrabantSport.

Hydra Sport Zwem- en Sportcentrum Eikenburg, Aalsterweg 283

Hier kunnen tal van zwemlescursussen en gezondheidstrainingen kunnen worden gevolgd voor jong en oud. Ook is er de optie om er recreatief te zwemmen.

SPARCK Sportsclub, Aalsterweg 283A

Heb je interesse in Cross Training, Yoga, Boxing of Personal Training, dan is SPARCKS de plek. Meer dan 60 groepstrainingen per week, dus genoeg opties om te knallen. Met max. 12 personen per training, heb je altijd de aandacht die je wenst. Of maak het nog persoonlijker en laat je begeleiden door een Personal Trainer.

Helder havo / vwo, Aalsterweg 285

Helder is een reguliere, kleinschalige school, voor een bijzondere doelgroep. De school is in 2006 opgericht voor leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder (AD(H)D) of een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte.

Onze leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan andere reguliere scholen kunnen bieden; dat betekent dat wij een extra inspanning leveren, om deze leerlingen naar uitstroom of naar een vervolgopleiding te begeleiden. We bieden ze een leer- en leefomgeving die past bij hun mogelijkheden en behoeften.

Kortom, ons doel is dat leerlingen zelfbewust de volgende stap zetten, succesvol doorstromen naar andere scholen binnen het regulier onderwijs, ofwel succesvol kunnen starten in het hbo/wo.

Sint AnnaKlooster, Aalsterweg 285-C

Op meerdere locaties op Landgoed Eikenburg wonen of verblijven mensen vanuit het Sint-AnnaKlooster, met o.a. Hospice De Regenboog voor terminale zorg en Logeerhuis en Hospice In Via voor tijdelijke en terminale zorg.

Herinneringsboom bij Hospice en Logeerhuis In Via